آیا فردا شنبه 1 خرداد 1395 تعطیل است ؟

آیا فردا شنبه 1 خرداد 1395 تعطیل است ؟

آیا مدارس و ادارات تعطیل است ؟ 

آیا فردا شنبه 1 خرداد 95 تعطیل است ؟

متاسفانه باید عرض کنم که مدارس مدرسه و ادارات فردا تعطیل نیست و دانش آموزان باید سر وقت به مدارس بروند و ادارات مشغول است و هیچ جا بسته نیست و مثل روز های عادی باید سر کار بروند . متاسفانه تعطیلی فردا مورد پذیرش قرار نگرفت و بهمین خاطر فردا همه مکان های اداری و مدارس باز هستند .

آیا فردا شنبه 1 خرداد 1395 تعطیل است ؟

امتیاز دادن به گوگل پلاس