اس ام اس عاشقانه خاص

اس ام اس عاشقانه خاص

بقیه ادامه مطلب ...

 

 

نستعلیق چشم هات
کار کدام خوشنویس است
این طور که جذبه اش
برق از سه فازم پرانده است؟

اس ام اس عاشقانه خاص
گفتی:
مگر به خواب ببینی رخ مرا
دیوانه از خیال تو
خوابم نمی برد

اس ام اس عاشقانه جدید
بند نمی‌آید
باران  میلم به تو

 

اس ام اس عاشقانه زیبا
عاشقت هر کس شده ، لکنت گرفته طفلکی
من ولی عا ، عاشقت ، اصلا ولش کن بیخیال

اس ام اس عاشقانه خاص
هیچگاه فاصله ها حریف خاطره ها نیستند،
هرجا باشی به یادتم.

اس ام اس عاشقانه قشنگ
غم نامه ی من
طول و دراز است ولی
تو حوصله ات
قدر ی ، ارزن شده است

اس ام اس عاشقانه جدید
نام تو را که می آورم
دوباره ابر دلم میبارد
نه
این بار دلتنگت نیست
دل کوچکم با تو غریبگی میکند

اس ام اس عاشقانه خاص
دلآرامم
موهایت را بافتی و رفتی
کاش قبل رفتن می‌گفتی
سنجاق سری
که جا مانده را
به کجای این
شعرهای پریشان بزنم …؟

اس ام اس عاشقانه زیبا
تو به تنهایی بانو
هر سه دقیقه یک بار
یک شعر تازه ای

اس ام اس عاشقانه خاص

می‌خواهمت
آنگونه که حوا
سیبش را چید

اس ام اس عاشقانه جدید
تو
حق داری اینقدر
بی قراری کنی
من که چشم های
تو
را از دور دارم
آتش گرفتم
دیگر وای به حال
تو

اس ام اس عاشقانه
زیر چتری که جای یک نفر دارد
تو بمان
من
به زیر باران در کنارت قانعم

اس ام اس عاشقانه خاص

 

ﺧﯿﺮﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺴﺖ ﺣﺴﺮﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ
ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ، ﻧﯿﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ
ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯾﺎﯾﺖ ﺩﻟﯿﻞ ﮔﻨﮓ ﻋﺼﯿﺎﻧﻢ ﺷﺪﻩاﺳﺖ
ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻢ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ، ﺧﻠﻮﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﺭﯾﺪﻩﺍﻡ
ﺭﺩ ﺍﺷﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

اس ام اس عاشقانه خاص جدید

خانه ات سرد است؟
خورشیدی در پاکت می گذارم و برایت پست می کنم
ستاره کوچکی در کلمه ای بگذار و به آسمانم روانه کن
بسیار تاریکم

امتیاز دادن به گوگل پلاس