اعتراف یک آموزگار درباره انشای علم بهتر است یا ثروت

اعتراف یک آموزگار درباره انشای علم بهتر است یا ثروت

در ادامه مطلب ...

 

اعتراف تاریخی یک آموزگار درباره انشای علم بهتر است یا ثروت

حمداله نورالهی - آموزگار بازنشسته از سراب - آذرآبادگان شرقی 

بیش از 110 هزار ایرانی با مدرک دکترا در کشور بیکارند !!!

تقریبا سی سال درس بخون سربازی برو ، پاداشت بیکاریه

آدم دو تا گاو بخره سی سال دیگه یه گاوداری داره

 

امتیاز دادن به گوگل پلاس