ایران در چه سالی به شبکه اینترنت پیوست	؟

ایران در چه سالی به شبکه اینترنت پیوست ؟

ایران در کدام سال دارای اینترنت شد ؟

 

ایران در چه سالی از اینترنت بهره مند شد ؟

اینترنت ایران یکی از ضعیف ترین اینترنت های جهان است که مورد تمسخر رسانه ها و عوام مردم شده است . بدین ترتیب اینترنت از زمان اوایل بعد از انقلاب که کامپیوتر وارد ایران شد ایران نیز اینترنت یال آپ خود را راه انداخت که بسیار ضعیف بود و هم اکنون هم اینترنت بسیار ضعیف است . تاریخ دقیق افتتاح اینترنت ایران رو نمیدونم هرکس میدونه توی نظرات بگه بقیه ببینن .

ایران در چه سالی به شبکه اینترنت پیوست ؟

امتیاز دادن به گوگل پلاس