تابلو نقاشی لبخند ژوکوند اثر کیست

تابلو نقاشی لبخند ژوکوند اثر کیست تابلو نقاشی لبخند ژوکوند اثر کیست

تابلو نقاشی لبخند ژوکوند اثر کیست تابلو نقاشی لبخند ژوکوند اثر کیست

نقاشی های زیادی وجود دارند که از پورتره افراد معروف هستند . ولی لبخند منولیزا بسیار معروف و مشهور است و توسط لئوناردو داوینچی ساخته شده است . این لبخند ها بسیار زیبا و جالب هستند .

تابلو نقاشی لبخند ژوکوند اثر کیست تابلو نقاشی لبخند ژوکوند اثر کیست

امتیاز دادن به گوگل پلاس