تونل های زیر دریایی ایران در خلیج فارس

تونل های زیر دریایی ایران در خلیج فارس

ناوبر کشتی زیردریایی تونل های زیر دریایی

تونل های زیر دریایی ایران در خلیج فارس

سردار در گفتگوی شبکه خبری 2 گفت که مات همانطور که زیر زمین تونل هایی پر از موشک زیر زمین اماده کرده اینم زیر دریا هم موشک هایی در خلیج فارس اماده هستند تا در صورت اندک تعارض کشور های بیگانه با نابودی کشتی آن کشور همراه خواهد بود . این ناوبر ها از زیر دریا به سطح آب خواهند اومد و ناوبر های بزرگ رو میتونن نابود کنند

تونل های زیر دریایی ایران در خلیج فارس

امتیاز دادن به گوگل پلاس