حذف فریال از برنامه استیج منوتو

فریال از مسابقه استیج حذف شد

 

فریال نا باورانه از استیج حذف شد

فریال و مهدی از استیج حذف شدند

امین به فینال رفت

امتیاز دادن به گوگل پلاس