دانلود فیلم مصاحبه مجری فرزاد حسنی و دکتر حمید وحید

دانلود فیلم مصاحبه مجری فرزاد حسنی و دکتر حمید وحید

سخنان نامه دکتر حمید وحید در مورد فرزاد حسنی

 سخنان دکتر حمید وحید درمورد اتفاقات برنامه اکسیر

دکتر حمید وحید در مورد برنامه اکسیر فرزاد حسنی به انتقاد پرداخت و فرزاد حسنی را مورد سرزنش قرار داد . آقای دکتر حمید وحید اشاراه کرد که دانستن نام های انیمشتین و مارادونا دردی را دوا نمیکند و در بین گزینه ها که مرد است هرکس اطلاعات عمومی کمی دارد کلمه ماری بارت را فکر میکند نام زن است این سوال به غیر از سوال بودنش فریبکاری است و طراح محترم قصد فریب را داشته است .

 

دانلود فیلم مصاحبه مجری فرزاد حسنی و دکتر حمید وحید

 

بعد از اینکه جایزه را می آورند فرزاد حسنی میگوید ما پخمه ایمم ما پخمه ایم این الفاظ فزاد حسنی است که پی در پی در برنامه تکرار میکرد و هر لحظه بیشتر شخصیت مهمان برنامه را متشنج تر میساخت فرزاد حسنی هم بار ها شرکت ککندگان رو مورد تمسخر قرار داد که شما اطلاعات عمومی ندارید .

دانلود فیلم مصاحبه مجری فرزاد حسنی و دکتر حمید وحید

امتیاز دادن به گوگل پلاس