دانلود پاورپوینت علوم سوم راهنمایی تمامی فصل ها (9 پاورپوینت)

دانلود پاورپوینت کتاب علوم سال سوم راهنمایی (تمام فصل ها) در ادامه مطلب

فصل اول - درون اتم

فصل دوم – اتم و ترکیبات شیمیایی

دانلود فصل سوم- سرگذشت زمین

فصل چهارم- زمین ساخت ورقه ای

فصل پنجم- فراتر از زمین

فصل ششم – کار و انرژی

فصل هفتم- فشار

فصل هشتم- بار الکتریکی

فصل نهم- جریان الکتریکی

امتیاز دادن به گوگل پلاس