دلیل گریم ناشیانه کیمیا در سال 94

دلیل گریم ناشیانه کیمیا در سال 94

عکس در ادامه مطلب ...

 گریم ناشیانه و غیرقابل باور مهراوه شریفی نیا در نقش کیمیا بین سال های 60 و 94 !!

 

 

امیر اسکندری طراح گريم سريال کيميا :

 

مهراوه شریفی نیا می‌گفت اجازه نمی‌دهم چسب با لاتکس به صورتم بزنید یا می گفت من لنز توی چشمم نمی‌گذارم یا روی صورتم خطوط نکشید و تهیه کننده و کارگردان هم به راحتی پذیرفتند ، من بايد چه كار می كردم ؟

 

 

 

 

امتیاز دادن به گوگل پلاس