زخمی شدن امیر نوری در جنگ با داعش در فلوجه | تصویر

زخمی شدن امیر نوری در جنگ با داعش در فلوجه | تصویر

زخمی شدن امیر نوری در جنگ با داعش در فلوجه تصویر

مجروح شدن امیر نوری در جنگ با داعش! + عکس زخمی شدن امیر نوری در جنگ با داعش در فلوجهزخمی شدن امیر نوری در جنگ با داعش در فلوجه+تصویر مجروح شدن امیر نوری در جنگ با داعش؟! + عکس مجروح شدن امیر نوری در جنگ با داعش؟! + عکس مجروح شدن امیر نوری در جنگ با داعش عکس مجروح شدن امیر نوری در جنگ با داعش؟! + عکس

مجروحیت امیر نوری در جنگ با داعش

امیر نوری که چندی پیش در صفحه اینستاگرامش عکسی در فلوجه عراق در جنگ با داعش منتشر کرده بود و نوشته بود: 

پل ژاپنی در صقلاویه که تا دوروز پیش داعش اینجا بود پل و ترکوندن الان شده محل ماهی گیری بچه ها ما شهید شدیم نگید پول گرفتن رفتن...

امیر نوری ، داعش ، عکسهای امیرنوری

بعد از انتشار این عکس امیر نوری با تهدید داعش مواجه شد.

متاسفانه امیر نوری که این روزها در فلوجه به سر می برد در جنگ با داعش مجروح شد. وی این عکس را در اینستاگرام خود منتشر کرد. 

امتیاز دادن به گوگل پلاس