سلفی بانمک بابک جهانبخش با پسرش آرتا

سلفی بانمک بابک جهانبخش با پسرش آرتا

عکس در ادامه مطلب ...

 


سلفی جالب بابک جهانبخش با فرزندش آقا آرتای بانمک

که در این جا به تقلید از دُفوف ژست گرفته است!

جمعِ مکسر یک کلمه آشنا!

امتیاز دادن به گوگل پلاس