طرح زوج و فرد تا چه ساعتی است تهران

طرح زوج و فرد تا چه ساعتی است تهران

توضیحات در ادامه مطلب ...

- با توجه به جمعیت چندین میلیونی ساکن و غیر ساکن شهر بزرگ تهران ، راهنمایی و رانندگی تهران ، از سالهای گذشته تردد در محدوده ای از مرکز شهر را ممنوع نمود.

پس از افزایش بیشتر جمعیت ساکن و میهمان و وسائط نقلیه این محدوده افزایش یافت اما از آنجاییکه امکان گسترش این محدودیت بصورت کامل وجود ندارد چرا که علی القاعده مردم باید بتوانند در شهر تردد کنند و تردد در شهر تهران نیز فقط بورت ماشینی امکان دارد لذا گسترش دوم بصورت نوع دوم یعنی بر اساس زوج و فرد می باشد بدین معنی که طرح ترافیک اصلی که هسته اصلی طرح را تشکیل می دهد بطور کلی بجز برای افراد دارای مجوز ممنوع است اما محدوده دوم که دوتا دور هسته اصلی طرح را دربر میگیرد بصورت زوج و فرد یعنی براساس آخرین رقم سمت راست پلاک وسائط نقلیه می باشد.

متاسفانه با وجود این طرح ها اما باز هم همین محدوده جزو آلوده ترین مناطق شهر تهران میباشد.

در اینجا ضمن ارائه ایام و ساعات و نقشه دقیق هر دو نوع طرح محدودیت طرح ترافیک شایسته است مسئولان امر بجای افزایش این طرح ها که فقط بصورت مقطعی کاربرد دارند طرح تولید وسائط نقلیه برقی و طرح گسترش انبوه وسائط نقلیه برقی عمومی را سرلوحه کار خویش قرار دهند در اینصورت امکان کاهش شدید آلودگی و تردد بصورت عمومی و نه تک سرنشین در همه مناطق شهربوجود خواهد امد.

طرح زوج و فرد تا چه ساعتی است تهران

راهنمای نقشه:
رنگ بنفش پر رنگ : محدوده و هسته اصلی طرح ترافیک

رنگ بنفش کم رنگ : محدوده زوج و فرد ترافیک

ایام و ساعات :

طرح ترافیک هسته مرکزی:

همه روزه
از ساعت ۶٫۵ تا ۱۷
پنج شنبه ها از ساعت ۶ تا ۱۳٫۵
جمعه ها آزاد

طرح زوج و فرد :

همه روزه از شنبه تا ۵ شنبه
از ساعت ۶٫۵ تا ۱۹
جمعه ها آزاد

امتیاز دادن به گوگل پلاس