لقب کشور کوبا چیست ؟

 اسم و نام و لقب کشور کوبا چیست و به چه معنی است ؟

لقب و اسم مستعار کشور کوبا چیست ؟

لقب کشور کوبا چه نام دارد ؟

کریستوف کلومپ جزیره ای رو کشف کرد که بعدا اسم آن را کوبا نام نهاد این جزیره دست نخورده بود . در آن زمان این جزیره به امپراتوری اسپانیا تعلق گرفت. در ۱۵۱۱ اولین اقامتگاه‌های اسپانیایی‌ها در کوبا تأسیس شد . اسپانیا حدود ۱۰۰ هزار نفر از مردم بومی را به بردگی گرفت، آنها را مسیحی کرد و به جستجوی طلا واداشت. با این وجود پس از گذشت یک قرن عملاً این افراد بومی از بین رفتند. لقب کشور کوبا به زبان فارسی کاسه ی شکر است . که در نوع خود بسیار جالب است .

 اسم و نام و لقب کشور کوبا چیست و به چه معنی است ؟

امتیاز دادن به گوگل پلاس