ماجرای عکس‌ های کنار ساحل رئیس‌ جمهور کرواسی + تصاویر

ماجرای عکس‌ های کنار ساحل رئیس‌ جمهور کرواسی + تصاویر

عکس های رئیس جمهور زن کرواسی در کنار ساحل نیمه لخت

عکس رئیس جمهور کرواسی در کنار ساحل :

رئیس جمهور کرواسی که اسمش کالیندا کیتاروویچ است به ایران سفر کرد و با روحانی ملاقات کرد . اخیرا در فضای مجازی عکس های پخش شده است که می گویند عکس های رئیس جمهور کرواسی است . عکس رعیس جمهور کرواسی در ساحل را نشان میدهند که در حال قدم زدن در کنار ساحل دریا میباشد .ولی حقیقت چیز دیگری است و این شایعات بی ریشه نه فقط در ایران در کل جهان پخش شده است و موجب تعجب رئیس جمهور کرواسی شده است . عکس پایین عکس سانسور شده ی است که در فضای مجازی پخش شده است .

ماجرای عکس‌ های کنار ساحل رئیس‌ جمهور کرواسی

ولی حقیقت این است که این عکس رئیس جمهور کرواسی نیست ! بلکه مانکن و مدلی آمریکایی است که بسیار شبیه به رئیس جمهور کرواسی است . این شایعه موجب شهرت رئیس جمهور کرواس شده است که اشتباه و بیهوده میباشد . بنا بر این عکس مربوط به کس دیگه است که بسیار شبیه است و این شایعه در کل جهان پیچیده است و رئیس جمهور کرواسی بسیار مشهور شده است .

شایعه و ماجرای عکس نیمه لخت رئیس جمهور زن کرواسی

امتیاز دادن به گوگل پلاس