مبارزات دفاعی مردم ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

مبارزات دفاعی مردم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

مبارزات دفاعی مردم پیش از انقلاب

مبارزات دفاعی مردم پیش از انقلاب,برخی از مبارزات دفاعی مردم پیش از انقلاب,جواب فعالیت های درس دفاعی نهم,جواب فعالیت 4 صفحه ی 19 دفاعی نهم,دو مورد از مبارزات دفاعی مردم پیش از انقلاب 

 

ملت ایران همیشه مقابل ظلم و ستم ایستادگی کردند و از خاک و کشور خود دفاع کرده اند که در زیر چند نمونه از انها را پیش از انقلاب نام میبریم و توضیح کوتاهی راجب آن خواهیم داد.(جواب فعالیت صفحه ی 19 دفاعی نهم)

 

تحریم تنباکو : در زمانی که امتیاز توتون و تنباکو (طبق قرار داد تالبوت) به بیگانگان واگذار شد مراجع ایران توتون و تنباکو را حرام اعلام کردند و ایرانیان پس از آن از توتون و تنباکو استفاده نکردند و قلیان ها را شکستند،تا وقتی که قرارداد تالبوت لغو شد.

ملی شدن صنعت نفت : صنعت نفت ایران با ایستادگی مردم و مقاومت ملی شد.

قیام 15 خرداد سال 1342

امتیاز دادن به گوگل پلاس