متن و جزییات پست کریم باقری برای سوشا مکانی

متن و جزییات پست کریم باقری برای سوشا مکانی

پست جنجالی کریم باقری در مورد سوشا مکانی

از تیم ما برو اینجا جای تو نیست :

یک فصل تحمل ات کردیم تا بالاخره قهرمانی رو ازمون گرفتی

* این فقط یک پیج هودارای آقا کریم هستش و هیچ ارتباطی با اسطوره شماره 6 نداره*

..

یک فصل حاشیه ساختی

تیممون با پنجاه گل باید تفاضل گل اش از تیمی با سی سه گل کمتر باشه

اوین رفتن ات و مضحکه خاص و عام شدنت رو تحمل کردیم!

جنجال ها و دعواهات رو تحمل کردیم 

همه سوتی ها و لایی خوردنات رو تحمل کردیم

شلوار بآب اسفنجی ات رو تحمل کردیم

اینقدر گل بخودی زدی که بهت می گفتن سوشای آقای گل

سوشای آقای گل خواهشا از تیم ما برو!!! تیم ما جای تو و امثال تو نیست!!! @sosha_makani

..

#سوشا_مکانی#soshamakani

متن و جزییات پست کریم باقری برای سوشا مکانی

 

امتیاز دادن به گوگل پلاس