مرگ دختر که در دیگ نذری افتاد

دسته بندی: اخبار
35 بازدید

دختری که به علت سهل انگاری داخلی دیگه نذری افتاد و داخل خورشت افتاد دربیمارستان ۲۴ سوختگی ۸۰ درصد شده بود به علت ایست قلبی جان خود را از دست داد این دختر زیبا و خوشگل که به خاطر نظر امام حسین و صلی نگاری افراد حاضر در آنجا جان سپرد و اشتغال وی را در بیمارستان کرد امیدوارم اینگونه حوادث را شاهد نباشیم.

دیدگاه شما