نتیجه مسابقه فینال لباهنگ برنامه خندوانه اقدسی خطیبی نبویان

نتیجه مسابقه فینال لباهنگ برنامه خندوانه اقدسی خطیبی نبویان

نتایج فینال لباهنگ تا ساعت ۱۱ صبح ۲۰ فروردین ۹۵

نتایج آرا فینال دقیق آمار برنامه لباهنگ خندوانه

 

 

نتایج فینال لباهنگ تا ساعت ۱۱ صبح ۲۰ فروردین ۹۵

 

۱ – امیرعلی نبویان : ۲۶۳۰۸۶

۲ – ارشا اقدسی : ۱۵۷۸۲۰

۳ – اشکان خطیبی : ۴۷۴۱۶

/

نتایج آرا گروه اول مسابقه لباهنگ { احسان کرمی و امیر علی نبویان }

۱ – امیرعلی نبویان : ۴۷۳۱۴۲ ( راه یافته به مرحله دوم )

۲-احسان کرمی : ۲۴۳۰۲۳

گروه دوم { پژمان بازغی و علیرضا کمالی )

۱ – پژمان بازغی : ۲۷۲۶۶۷ _ ( راه یافته به مرحله دوم )

۲ – علیرضا کمالی : ۱۳۰۰۳۹

گروه سوم { علی لک پوریان و اشکان خطیبی }

۱ – اشکان خطیبی : ۳۷۳۷۱۸

۲ – علی لک پوریان :۶۸۳۱۷

گروه چهارم { میلاد کی مرام و امیر حسین صدیق }

۱ – امیرحسین صدیق : ۴۷۴۹۱۱ ( راه یافته به مرحله دوم )

۲ – میلاد کی مرام : ۴۷۴۸۵۹

گروه پنجم { محمدرضا هدایتی و امیرحسین رستمی }

۱ – امیرحسین رستمی : ۳۲۷۱۳۱ ( راه یافته به مرحله دوم)

۲ – محمدرضا هدایتی : ۱۵۲۵۱۰

گروه ششم { امیرحسین مدرس و ارشا اقدسی }

۱ – ارشا اقدسی : ۳۰۳۱۷۹

۲ – امیرحسین مدرس : ۱۰۵۰۷۹

نتایج مرحله دوم

گروه یک

۱ – امیرعلی نبویان : ۹۱۳۸۷۰

۲ – پژمان بازغی : ۱۷۸۸۰۰

گروه دوم

۱ – ارشا اقدسی : ۵۳۳۰۰۰

۲ – امیرحسین رستمی : ۴۰۷۰۰۰

گروه سوم

۱ -اشکان خطیبی : ۳۸۶۰۰۰

۲ – امیرحسین صدیق: ۲۸۸۵۰۰

امتیاز دادن به گوگل پلاس