کدام گزینه،چهره ماندگار موسیقی شده است؟

کدام گزینه،چهره ماندگار موسیقی شده است؟

چه کسی چهره ماندگار موسیقی شده

چهره ماندگار موسیقی ایران

اساتید موسیقی ایران بسیار زیاد هستند که بیشتر آن های در موسیقی های پاپ فعالیت دارن . ولی چهره های ماندگار موسیقی ایران بیشتر افرادی هستند که آهنگ های سنتی میخوانند . به نظر من چهره ماندگار موسیقی ایران استاد محمد رضا شجریان است که ایشون هم اکنون دارن با سرطان دست و پنجه نرم میکنند . ولی حال عمومی ایشون خوب است ولی دیگر آهنگ و موسیقی نمیخوانند و پیر شده اند .

کدام گزینه،چهره ماندگار موسیقی شده است؟

امتیاز دادن به گوگل پلاس