کنايه آب در هاون کوبيدن چيست ؟

کنايه آب در هاون کوبيدن چيست ؟

کنايه آب در هاون کوبيدن چيست

آب در هاون کوبيدن , کنایه آب در هاون کوبيدن , معنی آب در هاون کوبيدن , آب در هاون کوبيدن کنایه از چیست , آب در هاون کوبيدن معنی اش چیست , معنی کامل آب در هاون کوبيدن , مفهوم آب در هاون کوبيدن , جواب بیشتر بدانیم آب در هاون کوبیدن , آب در هاون کوبيدن یعنی چه , توضیح آب در هاون کوبيدن چیست , معنی اصلی آب در هاون کوبيدن چیست

معنی آب در هاون کوبیدن :

اب درهاون کوبیدن در زیبان فارسی  کنایه از چیست کار بیهوده و بی نتیجه است .

 

 

آب در هاون کوبیدن است ...

 

اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری 

 

وقتی ؛ آخر همه ی شعرهای من ...

 

تــو می آیی ؛

 

و تــهِ همه ی فنجان های تو ...

 

من میـــروم 

 

 

کنايه آب در هاون کوبيدن چيست ؟

کنايه آب در هاون کوبيدن چيست

امتیاز دادن به گوگل پلاس