گلاره عباسی در پشت صحنه کنسرت مهدی یراحی

گلاره عباسی در پشت صحنه کنسرت مهدی یراحی

بقیه در ادامه مطلب ...

 عکس گلاره عباسی در پشت صحنه کنسرت مهدی یراحی

گلاره عباسی به تماشای کنسرت مهدی یراحی رفته بود

که این عکس یادگاری را پس از اجرای کنسرت با هم گرفتند.

 

 

عکس گلاره عباسی در پشت صحنه کنسرت مهدی یراحی 

 ابراز احساسات گلاره عباسی وقتی که در کنسرت مهدی یراحی

نامش از طرف خواننده سدا شد و مورد تشویق حضار قرار گرفت.

امتیاز دادن به گوگل پلاس