عکس های شکنجه زن و 2 دخترش توسط شوهر معتادش

عکس های شکنجه زن و 2 دخترش توسط شوهر معتادش 

عکس شکنجه زن جوان و دو دخترش +16

عکس های شکنجه زن و 2 دخترش توسط شوهر معتادش

 

اعظم هر شب همه‌ی 21 روز شکنجه را در خاطراتش مرور می‌کند، مرور می‌کند که چگونه شوهر معتادش توانست او را با چاقو آزار دهد، مرور می‌کند آن زمان که آب را به زور در دهانش می‌ریخته و دیگر می‌توانسته نفس بکشد.

او هر شب که می‌خوابد به یاد شب‌هایی می‌افتد که درون یک صندوق فلزی دربسته و بدون اکسیژن و پاهایش می‌سوخته چون شوهرش زیر صندوق آتش روشن می‌کرده است. اعظم می‌خواهد بخوابد اما خیال دخترانش نمی‌گذارد.

شکنجه زن و دو دخترش جنجال زیادی بر پا کرده که باعث واکنش های زیادی شده

او هنگام نفس کشیدن به یاد لحظه می افتد که شوهرش در حال خفه کردن دخترش بود. به یاد شکسته شدن فک هانیه با ضربات وحشیانه شوهرش.

 
 
 
 
 

امتیاز دادن به گوگل پلاس