دانلود سوال و جواب تشریحی آزمون 7 آبان 95 قلم چی

دانلود سوال و جواب تشریحی آزمون 7 آبان 95 قلم چی

دانلود سوال و جواب تشریحی آزمون قلم چی

دانلود سوالات و جواب آزمون 7آبان 95,سوالات تشریحی آزمون 7 آبان قلمچی,سوال و جواب آزمون 7 آبان 95 قلمچی,دانلود سوال و جواب های آزمون قلم چی 7 آبان 5,پاسخنامه قلمچی آزمون 7 آبان

آزمون‌های برنامه ای کانون در روز های جمعه و براساس برنامه راهبردی برگزار می‌شود.

 

در هر آزمون 4 دفترچه و یک برگه با هدف مشاوره به صورت نظرخواهی دریافت می‌کنید.

1 - دفترچه ی سوال

2 - دفترچه ی پاسخ تشریحی

3 - آزمون غیر حضوری

4 - مجله ی آزمون

شما هم اکنون میتوانید سوالات و جواب آزمون تشریحی قلم چی را از لینک های زیر دانلود کنید.

 

دانلود سوالات و جواب تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95  

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 چهارم ریاضی

لینک دانلود                     لینک کمکی           

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 چهارم تجربی

لینک دانلود                     لینک کمکی            

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 چهارم انسانی

لینک دانلود                     لینک کمکی          

***************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چ ی 7 آبان 95 سوم ریاضی

لینک دانلود                     لینک کمکی            

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 سوم تجربی

لینک دانلود                     لینک کمکی            

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 سوم انسانی

لینک دانلود                     لینک کمکی            

***************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 دهم ریاضی

لینک دانلود                     لینک کمکی           

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 دهم تجربی

لینک دانلود                     لینک کمکی           

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 دهم انسانی

لینک دانلود                     لینک کمکی         

***************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 نهم

لینک دانلود                     لینک کمکی           

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 هشتم

لینک دانلود                     لینک کمکی           

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 هفتم

لینک دانلود                     لینک کمکی            

***************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 ششم دبستان

لینک دانلود                     لینک کمکی            

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 پنجم دبستان

لینک دانلود                     لینک کمکی              

***************

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 منحصرا زبان

لینک دانلود                     لینک کمکی            

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون قلم‌چی 7 آبان 95 هنر

لینک دانلود                     لینک کمکی             

************** 

امتیاز دادن به گوگل پلاس