چرا اهن در هوای مرطوب زنگ میزند

115 بازدید

چرا اهن در هوای مرطوب زنگ میزند

چرا اهن در هوای مرطوب زنگ میزند،دلیلی زنگ زد آهن

چرا اهن در هوای مرطوب زنگ میزندclose
کانال تلگرام