آخرین خبر و جزئیات حادثه برخورد دو قطار در سمنان+تعداد کشته و مصدومان

0 بازدید

آخرین خبر و جزئیات حادثه برخورد دو قطار در سمنان+تعداد کشته و مصدومان

آخرین خبر و جزئیات حادثه برخورد دو قطار در سمنان+تعداد کشته و مصدومان

آخرین خبر و جزئیات حادثه برخورد دو قطار در سمنان

تعداد و اسامی مصدومین و کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان

27 بازدید

تعداد و اسامی مصدومین و کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان

تعداد و اسامی مصدومین و کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان

برخورد دو قطار مسافر بری و باربری در سمنان