ماجرای خودکشی در بیمارستان میلاد بخاطر ۳۰۰ هزار تومان

دسته بندی :
33 بازدید

ماجرای خودکشی در بیمارستان میلاد بخاطر ۳۰۰ هزار تومان

ماجرای خودکشی در بیمارستان میلاد بخاطر ۳۰۰ هزار تومان

فیلم و عکس خودکشی لحظه پرت شدن بیمارستانclose
کانال تلگرام