جزئیات خرید تابلوی سهراب سپهری توسط الناز شاکر دوست

دسته بندی :
303 بازدید

جزئیات خرید تابلوی سهراب سپهری توسط الناز شاکر دوست

جزئیات خرید تابلوی سهراب سپهری توسط الناز شاکر دوست

الناز شاکردوست این تابلو را 3 ملیارد تومان خریداری کرده استclose
کانال تلگرام