در جمهوری اسلامی قوانین را کدام قوه تصویب می کند

دسته بندی :
419 بازدید

در جمهوری اسلامی قوانین را کدام قوه تصویب می کند

در جمهوری اسلامی قوانین را کدام قوه صویب می کند

در جمهوری اسلامی قوه مقننه قوانین را تصویب میکندclose
کانال تلگرام