صحبت های عادل جبیر درباره سردار سلیمانی

دسته بندی :
21 بازدید

صحبت های عادل جبیر درباره سردار سلیمانی

صحبت های عادل جبیر درباره سردار سلیمانی

عادل جبیر درباره قاسم سلیمانی حرف میزند