حکم شرعی خرید و فروش اسپرم + آیت الله خامنه ای سیستانی و مکارم شیرازی

دسته بندی :
21 بازدید

حکم شرعی خرید و فروش اسپرم + آیت الله خامنه ای سیستانی و مکارم شیرازی

حکم شرعی خرید و فروش اسپرم + آیت الله خامنه ای سیستانی و مکارم شیرازی
خرید و فروش اسپرم در ایران حلال است یا حرام؟