معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

75 بازدید

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

معنی و مفهوم شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای چیست؟

شعر خرد رهنمای و خرد دلگشایclose
کانال تلگرام