جزئیات زلزله در کرمان امروز شنبه ۱۵ خرداد 1395

دسته بندی :
75 بازدید

جزئیات زلزله در کرمان امروز شنبه ۱۵ خرداد 1395

جزئیات زلزله در کرمان امروز شنبه ۱۵ خرداد 1395

ماجرای زلزله در کرمان امروز شنبه ۱۵ خردادclose
کانال تلگرام