اظهارات قاضی پور نماینده ارومیه درباره زنان (اسفند ۹۴)

دسته بندی :
97 بازدید

اظهارات قاضی پور نماینده ارومیه درباره زنان (اسفند ۹۴)

اظهارات قاضی پور نماینده ارومیه درباره زنان (اسفند ۹۴)

سخنرانی قاضی پور نماینده ارومیه درباره زنان

توضیحات در ادامه مطلب ...