معنی ضرب المثل شکر نعمت نعمتت افزون کند چیست

43 بازدید

معنی ضرب المثل شکر نعمت نعمتت افزون کند چیست

معنی ضرب المثل شکر نعمت نعمتت افزون کند چیست

 شکر نعمت نعمتت افزون کندclose
کانال تلگرام