پاسخنامه امتحان نهایی عربی پیش دانشگاهی انسانی | یکشنبه 9 خرداد 95

دسته بندی :
39 بازدید

پاسخنامه امتحان نهایی عربی پیش دانشگاهی انسانی | یکشنبه 9 خرداد 95

پاسخنامه امتحان نهایی عربی پیش دانشگاهی انسانی | یکشنبه 9 خرداد 95

پاسخنامه امتحان نهایی عربی پیش دانشگاهی انسانی

دانلود جزوه ی عربی 3 - درس اول

دسته بندی :
19 بازدید

دانلود جزوه ی عربی 3 - درس اول

دانلود جزوه ی آموزشی عربی3 - درس اول

شامل ترجمه ی کامل متن، لغات درس، آمموزش قواعد و بررسی کارگاه های ترجمه

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی عربی 3 تخصصي انساني

دسته بندی :
23 بازدید

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی عربی 3 تخصصي انساني

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی عربی 3  تخصصي انساني

در سه نوبت خرداد،شهريور، دي - همراه با پاسخ هاي تشريحي

از سال 1381 تا کنون