فیلم حواشی و درگیری پایان بازی استقلال تراکتورسازی حضور فرهاد مجیدی

دسته بندی :
45 بازدید

فیلم حواشی و درگیری پایان بازی استقلال تراکتورسازی حضور فرهاد مجیدی

فیلم حواشی و درگیری پایان بازی استقلال تراکتورسازی حضور فرهاد مجیدی

حواشی بازی داوران رحتمتی قلعه نویی فرهاد مجیدی فهش بیهوشی