تعداد و اسامی مصدومین و کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان

19 بازدید

تعداد و اسامی مصدومین و کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان

تعداد و اسامی مصدومین و کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان

برخورد دو قطار مسافر بری و باربری در سمنان



close
کانال تلگرام