ماجرای آمدن رونالدینیو به پرسپولیس به قیمت 11 میلیارد

دسته بندی :
117 بازدید

ماجرای آمدن رونالدینیو به پرسپولیس به قیمت 11 میلیارد

ماجرای آمدن رونالدینیو به پرسپولیس به قیمت 11 میلیارد

خرید انتقال برانکو پرسپولیس چاق سنگین رونالدینیو