چرا خوردن خرما در هنگام افطاری توصیه می شود ؟

دسته بندی :
15 بازدید

چرا خوردن خرما در هنگام افطاری توصیه می شود ؟

چرا خوردن خرما در هنگام افطاری توصیه می شود ؟

Why eating dates when breaking the fast is recommendedclose
کانال تلگرام