چرا خوردن خرما در هنگام افطاری توصیه می شود ؟

چرا خوردن خرما در هنگام افطاری توصیه می شود ؟

Why eating dates when breaking the fast is recommended

دانلود + ادامه مطلب