سبزه عید هفت سین چقدر آب برای رشد نیاز دارد ؟

دسته بندی :
27 بازدید

سبزه عید هفت سین چقدر آب برای رشد نیاز دارد ؟

سبزه عید هفت سین چقدر آب برای رشد نیاز دارد ؟

گندمی که هر ساله ایرانی ها بنا به آداب و سنن تاریخی شان به سبزه هفت سین تبدیل می کنند حدود 7400 تن وزن و بیش از 9.6 میلیارد تومان ارزش مالی دارد.